ongeacht zijn of haar financiële draagkracht.

Deze week praat de gemeenteraad over het onderwerp armoedebeleid. Bij de introductie werd verteld dat in Almere ieder 8ste gezin een vorm van armoede kent. Dat is niet fijn en daar willen we ook de komende jaren veel aan doen.

Een uitdaging die daar in het najaar van 2021 bij komt is de hard stijgende prijs van aardgas. Dit komt bovenop de uitdaging van het overstappen op het gebruik van hernieuwbare energie, duurzamer gebruik van grondstoffen en elektrisch rijden.

Welke impact heeft deze energietransitie op dat 8ste gezin?
•    RES. Het eerste punt van de door de gemeenteraad aangenomen Regionale Energie Strategie is “wat we besparen hoeven we niet groen op te wekken”. 
Volgens mij is het Amsterdam die inwoners met een smalle beurs toegang geeft tot energiezuinige koelkasten en wasmachines op huurkoop-condities. Veel elektrische apparatuur is de afgelopen jaren veel zuiniger geworden, maar deze groep heeft daar geen of pas met jaren vertraging toegang toe. Zo’n strategie zouden we in Almere ook kunnen toepassen.
•    Mobiliteit. Mensen met een smalle beurs gaan pas met jaren vertraging toegang toe krijgt is het elektrisch rijden. Tot die tijd gaan juist zij de vervuiler-betaald-kosten betalen in de vorm van hogere brandstofprijzen en CO2 heffingen. Maar is dit eerlijk?
Ik vind dat we hier het gesprek over moeten voeren.
•    Als ze dan eindelijk elektrisch kunnen gaan rijden zijn juist zij veroordeeld tot het gebruik van openbare laadpalen in onze stad. 
Waarom? De meeste huurhuizen in onze stad zijn zo gebouwd dat er een openbaar trottoir ligt tussen voordeur en parkeerplaats.
Voor het gesprek bij de mobiliteitsvisie heb ik berekend dat in 2021 het jaarlijkse verschil in kosten tussen laden bij openbare paal en laden vanuit opbrengst eigen zonnepanelen neerkomt op € 500,-. De investering in een laadpunt heb je daarmee in 2 jaar terug verdient.
Toch was de meerderheid van de raad tegen stekkeren vanuit de eigen meterkast. Ook Leefbaar Almere is tegen los over de stoep liggende kabels, omdat dit de veiligheid op het voetpad verlaagd. Ideeën over hoe het openbaar trottoir te overbruggen heb ik bij het onderwerp mobiliteitvisie al aangedragen.
•    BKR registratie. Almere kent een woningabonnement waarbij je een lening aangaat voor miniaal het plaatsen van zonnepanelen. Je blijft daarna hetzelfde betalen voor elektra en betaalt de lening terug met het geld dat je maandelijks bespaart.
Ook bij het aangaan van zo’n woningabonnement toetst men op een BKR registratie.
Leefbaar Almere heeft de toezegging dat het toegankelijk is voor mensen met een ‘lichte’ BKR registratie. Is dat ook inderdaad zo ingeregeld? En als ja, is dit instrument dan te gebruiken voor het overstappen naar zuinige apparatuur in huis? En aanleg van een persoonlijk laadpunt elektrische auto?
•    Warmtetransitie. Dit is vooral de overstap naar een andere verwarmingswijze dan met aardgas. En de visie die nu voor ligt is dat we in Almere de komende 5 jaar als gemeente niets gaan doen behalve meewerken aan het verduurzamen van de stadswarmte door te investeren in aardwarmte. Het mooie daaraan is dat het gasnet de komende jaren behouden blijft. En, na alles wat ik er intussen van weet, de overstap van aardgas naar waterstof is waarschijnlijk de goedkoopste optie. We hebben alleen de tijd nodig om voldoende waterstof te regelen. Gisteren was er een informerende bijeenkomst over wat de 8 Flevolandse overheden hadden bekokstoofd als Flevolandse oplossingen voor landelijke opgaven om aan het Rijk aan te gaan bieden. Ik vind dat wij als Flevoland daar ook best waterstof voor terug kunnen eisen. Maar zo iets is nog niet ter sprake gekomen.
•    Warmtetransitie gaat ook over besparen op warmte, dus isoleren en aandacht hebben voor b.v. het plaatsen van tochtstrips. Het isoleren zit bij deze groep inwoners meestal bij de woningbouwcorporatie en deze heeft geen pijn van stijgende prijzen voor het verwarmen van de woning, maar wel van de kosten van het isoleren van een woning. En mag je voor dat isoleren een hogere huurprijs verlangen…?
•    Persoonlijke energie. Het is intussen bekend dat het leven in een armoedesituatie gepaard gaat met een verlaging van het IQ met zo’n 10 punten. Deze groep is vooral bezig met eindjes aan elkaar knopen en heeft waarschijnlijk geen tijd en geen persoonlijke energie over om zich met bovenstaande thema’s en wat het voor hen persoonlijk betekend om te gaan. Laat staan er een plan voor te bedenken. Persoonlijk vind ik dit de moeilijkste, want hoe bereik je deze mensen en neem je ze mee in deze transitie? Ik vond de inleiding van wethouder Froukje de Jonge van afgelopen donderdag heel mooi en ik heb er op basis daarvan alle vertrouwen in dat juist zij voor het onderdeel energietransitie iets goeds weet te bedenken.
Volgens mij draait de energietransitie, w.o. de warmtetransitie, vooral om samenwerking. Samenwerking tussen portefeuillehouders, maar ook samenwerking tussen gemeente en woningbouwcorporaties en andere instanties in onze stad die zich met deze groep inwoners bezig houden.

De overall conclusie die ik kan trekken is dat het hebben van aandacht voor de uitdagingen van de energietransitie vooral ook thuishoort in het Almeerse armoedebeleid!

In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat we tussen nu en 2050 overschakelen naar aardgasloze wijken. En liefst zo snel mogelijk, omdat we stoppen met aardgasproductie in Groningen.
Ook in Almere vragen Leefbaar en collega’s zich af hoe we dat gaan doen zonder er een hoge rekening voor onze Almeerders bij te krijgen. Daarom heeft Leefbaar, samen met VVD, AP/OPA en SP een aantal deskundigen uitgenodigd om ons uitleg te geven over wat er vandaag allemaal al kan, wat de (nabije) toekomst gaat brengen en wat de erbij horende kosten waarschijnlijk gaan zijn. Dat is nog niet eenvoudig was de conclusie na inbreng van 4 deskundigen die hun kennis en ervaringen gisteren deelden met de raad.

De overstap naar fossielvrij verwarmen, produceren van warm water en koken geldt voor ieder huis en bedrijf dat (nog) niet is aangesloten op het Almeerse warmtenet. De grote uitdagingen liggen in Almere Haven en Almere Buiten.
Almere Haven, omdat de isolatiekwaliteit van de huizen niet iedere oplossing toelaat en isoleren van die woningen om serieuze investeringen vraagt.
Almere Buiten, omdat de isolatie van de woningen overstappen naar laag temperatuur verwarming toestaat. Dat wordt nu vaak gedaan met hulp van een lucht-water warmtepomp. Nadelen daarvan is dat deze techniek heel veel stroom vraagt in de winter en veel geluid veroorzaakt. Het elektriciteitsnet in Almere Buiten moet aangepast worden als Almere kiest voor deze techniek, wat ook een serieuze investering is.

De deskundigen namen ons mee in waar men op dit moment mee bezig is en gaven een idee van de kosten van de technieken.
    •    Geothermie, warmte uit de aarde gebruiken voor een warmtenet. Almere is samen met Vattenfall op zoek naar een goede locatie om zo een nieuwe duurzame warmtebron voor het bestaande warmtenet te vinden.
    •    Het slaan van damwanden en deze gebruiken als warmtewisselaar voor een kleine groep woningen. Een soort mini-warmtenet dus. Ergens in Almere is men hier mee bezig vertelde de expert ons en het zou mij niets verbazen als dat in het toekomstige Hortus is.
    •    Groene stroom geproduceerd in de zomer opslaan in waterstof om deze te kunnen gebruiken in de winter. Dit wordt uitgedokterd in een straat in Oosterwold. Met deze techniek kan men hopelijk voorkomen dat er zo’n enorme investering aan het elektranet nodig is.
    •    Groen gas (bio-gas) en/of waterstof gebruiken als vervanger voor aardgas. De technieken zijn er. Het aardgasnet van Almere is er geschikt voor. Er is alleen nu nog te weinig groen gas en te weinig waterstof, maar dat kan wel eens snel veranderen.

Waterstof is een energiedrager en je maakt het door water te splitsen in waterstof en zuurstof. Dat splitsen kost energie en is alleen rendabel als de gebruikte energie goedkoop is. Er verschijnen inmiddels grote zonneparken in Noord Afrika waarvan de opgewekte stroom € 0,01/kWh kost. Daarmee loont het om waterstof te maken die vervolgens met een pijpleiding naar Europa getransporteerd kan worden.

Kortom, veel om gezamenlijk goed over na te denken. En dat gaan we als raad samen met het college de komende tijd zeker doen, want er moet op 31 december van dit jaar een plan liggen hoe iedere wijk in Almere naar fossielvrij gaat en op welke termijn.
Onze sprekers vertelden mij dat ze onder de indruk waren van de uitdaging waar wij als raad voor staan. Hoe maak je een goede keuze als de technieken en bijhorende kostprijzen bijna dagelijks veranderen? Want zo snel gaat het, nu er eindelijk werk gemaakt wordt van het gaan behalen van de gemaakte klimaatdoelstellingen! Daar past het door de laatste spreker aangedragen idee bij om met kleinere groepen huizen met een idee lerend te gaan werken. Zo behoud je de mogelijkheid om over te stappen op een beter idee als dat zich tussen nu en 2050 aandient.

Wil jij deze raadsvergadering ook zien? Je kan deze hier terugkijken en dan 1. Raadzaal (Fysiek) - 19:00

Voor ons horen zonnepanelen op daken en dus niet in ons groen of op landbouwgrond.
Het grote zonneveld langs de Trekweg had van ons niet mogen gebeuren, want wij zien op deze grond liever een park of een koe of akkerbouw.
Een gemeente heeft de bevoegdheid intentie overeenkomsten tekenen met derden. Om te voorkomen dat onze gemeente dit soort afspraken maakt voor zonnevelden heeft Leefbaar Almere voor elkaar gekregen dat iedere aanvraag voor een zonneveld eerst met de raad besproken moet worden.
Een veld zomaar volgooien met zonnepanelen is hiermee uitgesloten

Energietransitie houdt in dat we als Almeerders gaan besparen op energie, overschakelen van fossiele brandstoffen op zon en wind en dat we op zoek moeten naar een alternatief voor gas.

Besparen op energie.

Leefbaar Almere gaat ervan uit dat Almeerse burgers,ondernemers en instellingen hier zelf over nadenken.

Overschakelen van fossiele brandstoffen op zon en wind.

Leefbaar kiest bij het opwekken van zonne-energie voor eerst alle daken vol voordat er in Almere nog een grondgebonden zonneveld bij komt. Wij willen namelijk niet dat alle groene velden vol komen te liggen en daardoor niet meer toegankelijk zijn voor recreatie. Of akkerbouwgrond die belangrijk is voor veodselproductie.

Op zoek naar een alternatief voor gas.

Landelijk hebben we afgesproken om te gaan stoppen met het oppompen van aardgas uit de Groningse bodem. En om niet afhankelijk te worden van buitenlands aardgas wil Nederland aardgasvrij worden.

Almere heeft 2 stadsdelen met verwarming, warm water en koken op aardgas.

Voor Almere Haven gaat die discussie nu over 2 oplossingen: een nieuw warmtenet of waterstof door het bestaande aardgasnet.

Onze voorkeur gaat uit naar waterstof, omdat dit volgens ons voor bewoners alleen maar voordelen heeft.

  • Vrijheid om zelf je aanbieder van waterstof te kiezen, net als nu bij aardgas.
  • minder ingrijpende verbouwingen aan de woning
  • Geen gaskookstel om te wisselen voor een nieuw elektrisch met nieuwe pannen
  • Geen nieuwe cv ketel
  • En de woningbouwcoöperatie houdt geld over voor bijvoorbeeld het verbeteren van isolatie.

Leefbaar info

leefbaarfoon: 06-28159173

Mail: hallo@leefbaaralmere.nl

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok