Op basis van het levend dossier 2018-2022 hebben de fractieleden en de ondersteuners van Leefbaar Almere acties ondernomen zowel in als buiten het stadhuis van Almere. Naast het behartigen van de belangen van Almeerders in de raad van Almere, worden regelmatig werkbezoeken afgelegd bij instellingen maar ook individuele bewoners om aan de basis inzicht te verkrijgen over maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften.De fractieleden die actief zijn voor het sociaal domein hebben instellingen bezocht waar mensen met een beperking begeleid wonen en zij hebben kennis genomen van de problematiek rond het tekort aan plekken voor deze mensen waardoor teveel Almeerders met een beperking elders (moeten) worden gehuisvest. Dit heeft grote gevolgen voor hun sociaal leven, omdat familieleden en vrienden vaak grote afstanden moeten afleggen om hen te bezoeken. Deze problematiek is vervolgens opgepakt om in het kader van het raadswerk oplossingen te bedenken.

Dit is slechts een voorbeeld.

Fractieleden en ondersteuners zijn ook actief waar het gaat om initiatieven ter leniging van de woningnood, die ook in Almere groot is. Ook hier geldt dat de bemoeienissen zich niet beperken tot het raadswerk in het stadhuis, maar dat juist ook wordt gesproken met mensen die buiten het stadhuis initiatieven ontwikkelen om de woningnood terug te dringen.

De fractie heeft zich hard gemaakt voor de bouw van een buitenzwembad in Almere. Dat betekende ondersteuning van het initiatief dat door een bewoner was genomen en het vertalen daarvan naar een politiek voornemen, zoals dat uiteindelijk is vastgelegd in een nieuw akkoord voor een coalitie waar ook Leefbaar Almere deel van uitmaakt.

Los van al deze en veel meer activiteiten in het brede maatschappelijke veld, zijn er veel contacten met bewoners of groepen van bewoners die om ondersteuning vragen. Een paar voorbeelden. Ondersteuning en advisering van de exploitanten van dierenbegraafplaats Anubis, die dreigden uit hun onderkomen te worden gezet. Dit hebben wij voorkomen en de exploitanten worden nu voor onbepaalde tijd op hun terrein gedoogd. Wij hebben het bestuur van Flevostar, een zwemvereniging die zwemactiviteiten faciliteert voor Almeerders met een beperking, geadviseerd bij het – succesvol – aanvechten van een subsidieverlaging, die het werk van deze vereniging aanzienlijk zou hebben bemoeilijkt zo niet onmogelijk zou hebben gemaakt.

Leefbaar info

leefbaarfoon: 06-28159173

Mail: hallo@leefbaaralmere.nl

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok