Recent toegevoegd

10 okt, 2021 90

De energietransitie is van en voor alle Almeerders

Categorie: Gewoon groen Elian van Nunen
ongeacht zijn of haar financiële draagkracht.Deze week praat de gemeenteraad over het onderwerp armoedebeleid. Bij de introductie werd verteld dat in Almere ieder 8ste gezin een vorm van armoede kent. Dat is niet fijn en daar willen we ook de komende jaren veel aan doen.Een uitdaging die daar in het najaar van 2021 bij komt is de hard stijgende… Lees verder
10 okt, 2021 93

Groei van de stad

De komende tien jaar gaan we groeien met ongeveer 24.500 woningen. Dat doen we door in de centra van Stad, Buiten en Poort hoogbouw toe te voegen in de buurt van OV knooppunten. Daarnaast wordt er in de wijken bijgebouwd. En komen er 1400 woningen in Twentse Kant, waar we een gedeelte van een toekomstig bedrijventerrein gebruiken voor… Lees verder
19 juni, 2021 984

Ronde tafel Almere fossielvrij verwarmen

Categorie: Gewoon groen Elian van Nunen
In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat we tussen nu en 2050 overschakelen naar aardgasloze wijken. En liefst zo snel mogelijk, omdat we stoppen met aardgasproductie in Groningen.Ook in Almere vragen Leefbaar en collega’s zich af hoe we dat gaan doen zonder er een hoge rekening voor onze Almeerders bij te krijgen. Daarom heeft Leefbaar,… Lees verder
25 apr, 2021 857

Ruimte maken op de wachtlijsten

Soms lijkt het er wel op, maar woningbouw gaat niet alleen over het percentage te bouwen sociale huurwoningen. Woningbouw gaat ook niet over gebouwen. Woningbouw gaat over mensen en niet ieder mens heeft dezelfde woonwens, niet iedereen kan het zelfde betalen, niet iedereen heeft hetzelfde bedrag voor wonen over.Daarom zijn we gestopt met het… Lees verder
25 apr, 2021 815

Zonne-energie

Categorie: Gewoon groen Elian van Nunen
Voor ons horen zonnepanelen op daken en dus niet in ons groen of op landbouwgrond.Het grote zonneveld langs de Trekweg had van ons niet mogen gebeuren, want wij zien op deze grond liever een park of een koe of akkerbouw.Een gemeente heeft de bevoegdheid intentie overeenkomsten tekenen met derden. Om te voorkomen dat onze gemeente dit soort… Lees verder


Op basis van het levend dossier 2018-2022 hebben de fractieleden en de ondersteuners van Leefbaar Almere acties ondernomen zowel in als buiten het stadhuis van Almere. Naast het behartigen van de belangen van Almeerders in de raad van Almere, worden regelmatig werkbezoeken afgelegd bij instellingen maar ook individuele bewoners om aan de basis inzicht te verkrijgen over maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften.De fractieleden die actief zijn voor het sociaal domein hebben instellingen bezocht waar mensen met een beperking begeleid wonen en zij hebben kennis genomen van de problematiek rond het tekort aan plekken voor deze mensen waardoor teveel Almeerders met een beperking elders (moeten) worden gehuisvest. Dit heeft grote gevolgen voor hun sociaal leven, omdat familieleden en vrienden vaak grote afstanden moeten afleggen om hen te bezoeken. Deze problematiek is vervolgens opgepakt om in het kader van het raadswerk oplossingen te bedenken.

Dit is slechts een voorbeeld.

Fractieleden en ondersteuners zijn ook actief waar het gaat om initiatieven ter leniging van de woningnood, die ook in Almere groot is. Ook hier geldt dat de bemoeienissen zich niet beperken tot het raadswerk in het stadhuis, maar dat juist ook wordt gesproken met mensen die buiten het stadhuis initiatieven ontwikkelen om de woningnood terug te dringen.

De fractie heeft zich hard gemaakt voor de bouw van een buitenzwembad in Almere. Dat betekende ondersteuning van het initiatief dat door een bewoner was genomen en het vertalen daarvan naar een politiek voornemen, zoals dat uiteindelijk is vastgelegd in een nieuw akkoord voor een coalitie waar ook Leefbaar Almere deel van uitmaakt.

Los van al deze en veel meer activiteiten in het brede maatschappelijke veld, zijn er veel contacten met bewoners of groepen van bewoners die om ondersteuning vragen. Een paar voorbeelden. Ondersteuning en advisering van de exploitanten van dierenbegraafplaats Anubis, die dreigden uit hun onderkomen te worden gezet. Dit hebben wij voorkomen en de exploitanten worden nu voor onbepaalde tijd op hun terrein gedoogd. Wij hebben het bestuur van Flevostar, een zwemvereniging die zwemactiviteiten faciliteert voor Almeerders met een beperking, geadviseerd bij het – succesvol – aanvechten van een subsidieverlaging, die het werk van deze vereniging aanzienlijk zou hebben bemoeilijkt zo niet onmogelijk zou hebben gemaakt.

Leefbaar info

leefbaarfoon: 06-28159173

Mail: hallo@leefbaaralmere.nl

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok